RESPECT LIFE SLOVAKIA

Pridajte sa k celosvetovej udalosti, vyvrcholeniu zatiaľ najväčšej kampane za práva a oslobodenie zvierat Respect Life organizovanej hnutím 269.

26. september 2015 od 15:00 – Bratislava, FUGA, Námestie SNP 24

10387214_802316533156754_1717592589981412832_n

Kampaň Respect Life stojí za všetkými neľudskými druhmi, zvieratami zotročenými a vykorisťovanými ľuďmi. Zahŕňa každý priemysel a oblasť, v ktorých sú zvieratá využívané na zisk. Sme proti speciesizmu – druhovej nadradenosti a diskriminácii.

“Zvieratá sú na svete z vlastných dôvodov, nie aby slúžili ľuďom – tak ako sa čierni nerodia pre bielych a ženy pre mužov,” Alice Walker. Každá iniciatíva, ktorá má takéto ciele a presvedčenie a chce ho spolu s nami prezentovat virtuálne či fyzickou akciou 26.9., je vítaná.

Tako ako sme sa zjednotili za 269 Slovakia s ostatnými národnými hnutiami z 25-ich krajín, chceme sa zjednotiť aj v rámci Slovenska spoločne za práva a oslobodenie zvierat.

Bolesť je bolesť, strach je strach, utrpenie je utrpenie. Postavme sa spolu za cítiace bytosti, bok po boku, zjednoťme sa v jeden hlas. Respect Life 26. septembra!

KTO JE 269?
2. Októbra 2012 pri príležitosti Svetového Dňa Poľnohospodárskych Zvierat na Rabínskom námestí v Tel Avive v Izraeli aktivisti za práva zvierat predviedli symbolický akt solidarity a empatie voči zvieratám zneužívaným a vykorisťovaním pod nadvládou ľudí – nechali sa označkovať horúcim železom s číslom 269, ktoré na sebe nosilo anonymné teľa z veľkochovu. Tak ako milióny pred ním, aj ono bolo len očíslovaným produktom v živočíšnej výrobe. Býka sa neskôr podarilo zachrániť, čo ešte viac podčiarklo ideu hnutia 269 for Life.

Z Izraela sa táto myšlienka druhovej rovnosti, empatie a súcitu rozšírila po celom svete – do Holandska, Francúzska, Českej republiky, ale aj Juhoafrickej republiky a do mnohých iných krajín, dnes už aj na Slovensko. Hnutia sa zameriavajú na kampane za práva zvierat, protesty, verejné značkovanie ľudí – či už železom alebo tetovaním – akcie na odhalenie reality živočíšnych veľkochovov v kontexte svojich krajín i synchronizované virtuálne kampane s cieľom zmeniť všeobecné povedomie spoločnosti o zvieratách a dosahu človeka na ne.

„Všetci sme 269“ a „Osloboďme 269“ sú hlavné myšlienky hnutia za absolútne oslobodenie zvierat. Každý môže byť degradovaný na číslo a produkt, všetci sme cítiace bytosti, bez ohľadu na živočíšny druh. 269 považuje vegánstvo za jediný etický a ekologicky udržateľný životný štýl.

FB udalosť: https://www.facebook.com/events/322101864655055/

zdroj: 269SK

Follow Lukas:

Cestovateľ, podnikavec a milovník zvierat. Zanechal som skvelú kariéru v Londýne, aby som mohol žiť život bližší mojim ozajstným hodnotám. Od 2012 cestujem po svete, propagujem vegánstvo a žijem si slobodne - po svojom, kdekoľvek. viac na www.posveteposvojom.com