Na Slovensku existuje viacero organizácií alebo občianskych združení, ktoré pomáhajú zvieratám. Niekedy je ale ťažké o nich vedieť. Na tejto stránke uvedieme všetky, o ktorých vieme a budeme to tu pravidelne dopĺňať. Ak vieš o nejakých, ktoré tu chýbajú, hoď ich webstránku do komentára.

Viac o tom, ako im môžeš pomôcť je v článku o dobrovoľníctve.

Útulky a organizácie pomáhajúce zvieratám na Slovensku

Psia Duša – zoznam vyše 30 útulkov po celom Slovensku