Stanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů: Vegetariánská strava.

The vegan diet (stanovisko NHS – britské státní instituce zaštiťující veřejnou zdravotní péči)