Nedávno bola ukončená asi najdôležitejšia celoeurópska petícia zameraná na zlepšenie podmienok zvierat – Stop Vivisection. Čo to vlastne tá vivisekcia je a prečo o nej hovorím ako o jednej z najdôležitejších? Prečo sme vlastne proti nej?

1. Čo je vivisekcia?

Vivisekcia je chirurgický zákrok na živom zvierati bez narkózy a často bez použitia utlmujúcich látok. Tu si dovolím upozorniť, že pod pojmom zviera sa tu rozumie takisto človek, avšak zo zrejmých, najmä morálnych a etických dôvodov, je táto forma takmer nepoužívaná. Hlavným rozdielom medzi chirurgickým a vivisekčným zákrokom  je to, že chirurgický zákrok je vo väčšine prípadov vykonávaný v záujme zlepšenia zdravotného stavu, zatiaľ čo vivisekcia je zákrok vedený za účelom získania informácií.

 2. Prečo je vivisekcia zbytočná?

Prvé pokusy na zvieratách sú známe už od 16. storočia, ale história nie je to, čím sa potrebujeme na tomto mieste zaoberať. 🙂 Iste, v takom 16. storočí asi inú možnosť nemali a pokusy na zvieratách priniesli množstvo nových poznatkov. Dnes už ale ľudstvo v oblasti vedy tak pokročilo, že testy na zvieratách už nielen že nie sú potrebné, ale dokonca pre ľudí nebezpečné, pretože neodrážajú skutočné hodnoty a vplyv na ľudské zdravie. Čiže v praxi to vyzerá tak, že nejakú látku otestujú najprv na určitom počte určitého druhu zvieraťa, ale keďže ľudský organizmus má svoje špecifické reakcie, tak či tak je potrebné potom danú látku otestovať na ľudskom dobrovoľníkovi. Odhaduje sa, že ročne je pre vedecké účely použitých približne 100 miliónov zvierat.

Objavil/a si už orechové másla?
Sú skvelou a zdravou pochúťkou, dobrým zdrojom proteínov a zdravých tukov. Skvelé len tak, na lyžičku, alebo do smoothie či aj varenia. Najlepšie nakúpiť vo veľkom, výjde ťa to lacnejšie.

„Vivisekcia je pre štúdium lekárstva zbytočná. Je tiež zbytočná pre štúdium fyziológie, pretože ak dnes poznáme funkcie orgánov, je to vďaka tomu, že ich liečime, keď sú poškodené. Na klinike a nie vo vivisekčnom laboratóriu sme spoznali fyziologickú rolu, ktorú hrá každý orgán v ľudskom tele. Napadlo  by na okamih serióznemu praktickému lekárovi pri štúdiu činnosti liečivých látok, že to čo sa deje v tele zdravého zvieraťa, by bolo rovnaké u chorého človeka?“ (Dr. Paqueta, lekár a bývalý vivisekčný pracovník)

„Tuberkulóza morčaťa nie je tuberkulózou človeka o nič viac ako je rakovina myši rakovinou človeka. Obetujúc stovky morčiat, ja ako aj toľko iných vedcov, sme preukázali iba jedinú vec: že výsledky získané u zvierat nie sú zďaleka pre človeka použiteľné.“ (Dr.Doyen, lekár a bývalý vivisekčný pracovník)

Mnoho lekárov pracujúcich priamo s chorými ľuďmi tvrdí, že s chorobou treba pracovať, keď sa prejaví spontánne, kdežto u laboratórnych zvierat sú tieto choroby vyvolávané umelo a sú to choroby, ktoré by zviera za normálnych okolností nikdy nedostalo. Nezáleží teda na tom, koľkokrát ako dlho a na koľkých druhoch zvierat bol účinok látky testovaný, skutočným pokusným zvieraťom sú až desiatky, možno stovky ľudí, ktorí ako prví začnú užívať nový liek, a následne ich deti. Čiže obhajovať vivisekčné ale aj iné laboratórne testy na zvieratách frázou „pre dobro človeka“ nie je založené na racionálnych dôvodoch.

3. Aké sú alternatívy k testom na zvieratách?

Dvaja britskí vedci Russel a Burch prišli s koncepciou tzv. 3R – replacement, reduction, refinement (čiže náhrada, redukcia a ohľaduplnosť). Nahradiť vyššie živočíchy nižšími organizmami alebo metódami bez zvierat, redukcia množstva potrebných zvierat na nutné minimum a minimalizácia utrpenia laboratórnych zvierat (neopakovanie testov na jednom zvierati, držanie spoločenských druhov zvierat v skupinách, hygienickejšie podmienky atď). To bolo v 59tom. Už vtedy sa teda objavovali hlasy, že s tými testami na zvieratách to nie je celkom v poriadku. Ako veda odvtedy pokročila hádam ani nemusím rozoberať. A napriek tomu, za vyše 50 rokov od vzniku tohto konceptu, niektorí vedci (žiaľ ešte stále väčšina) odmietajú upustiť od týchto staromódnych praktík.

vivisection monkey

V súčasnosti máme  k dispozícii množstvo techník, ktorými dokážeme úspešne nahradiť vivisekčné testy a dosiahnuť nimi presnejšie výsledky, lepšie aplikovateľné na človeka.  Sú to napr. rôzne fyzikálno-matematické modely, počítačové simulácie, použitie nižších organizmov ako sú rôzne baktérie (jeden z najpresnejších existujúcich testov je testovanie poškodzovania genetického materiálu určitou chemikáliou v skúmavke), riasy, huby a v neposlednom rade štúdium ľudského organizmu. Po celom svete je množstvo dobrovoľníkov, ktorí na sebe nechávajú testovať nové lieky a kozmetické prípravky, každý sa môže stať dobrovoľným darcom orgánov na vedecké účely (na Slovensku je ním mimochodom každý od narodenia, podpísať sa teda dá iba nesúhlas). Samozrejme, nie všetky látky je možné študovať aplikovaním na človeka, napr. také pesticídy, ktoré sú už priamo vyvinuté na to, aby žijúci organizmus zničili.

Čiže laboratórne testy na zvieratách a predovšetkým vivisekcia sú dávno prekonané, nepresné, ich výsledky nepoužiteľné a zbytočné. Aký je teda dôvod naďalej v nich pokračovať? Mimochodom, čo myslíš, z čoho sú laboratóriá a vedci financovaní?

Napriek zákazu testovania kozmetických produktov na zvieratách, ktorý je platný od marca 2013 v celej EU, stále je veľmi ťažké nájsť kozmetiku, ktorá by bola úplne cruelty free. Je zakázané testovať kozmetický produkt, ale nie jeho jednotlivé zložky, čiže bacha na to. Najistejšie je kupovať značky označené oficiálnym logom Vegan, ale nestresuj ak si náhodou kúpiš povedzme mydlo s glycerínom, ktorý je v drvivej väčšine prípadov vyrobený z rozpusteného živočíšneho tuku, oveľa dôležitejšie ako extrémna snaha vyhýbať sa všetkému čo sa mohlo dotknúť zvieraťa, je uvedomovať si, prečo to všetko robíme, prečo sme vegánmi a šíriť túto myšlienku ďalej. 🙂

Zoznam výrobkov netestovaných na zvieratách nájdeš napr tu: www.netestovanonazviratech.cz