6. mája bolo zverejnené najnovšie hodnotenie klimatických podmienok. Jeho závery vyhodnotené viac ako 200 uznávanými vedcami a podložené rokmi dôkladného výskumu, potvrdzujú súčasnú správu Spojených národov. Tá tvrdí, že ľudstvo je zodpovedné za skleníkový efekt, ktorý spôsobuje globálne otepľovanie nebývalých rozmerov. Jedným z najväčších producentov emisií je pritom živočíšny priemysel, zodpovedný tiež za utrpenie zvierat a množstvo ľudských chorôb.

Dôsledky klimatických zmien, ako stúpanie hladín oceánov a extrémne výkyvy počasia, sú v súčasnosti horšie ako sa pôvodne predpokladalo. Výsledok? Správa predpovedá, že dopad klimatických zmien pocítime ešte za nášho života. Od devastujúceho sucha a povodní, po zemskú eróziu, zlej hospodárskej situácie (vrátanie zvýšenia poplatkov za poistenie a nákladov na vykurovanie a ochladzovanie) a vyhynutie nespočetného množstva živočíšnych druhov.

Množstvo organizácií pre ochranu zvierat, právnych spoločností, centier biodiverzity a ekologických organizácií preto spája svoje sily v boji s týmito problémami. Veľkochovy prasiat, hovädzieho dobytka a sliepok spôsobujú takmer 20% celkového skleníkového efektu, čo je viac ako všetky formy dopravy dokopy! Samozrejme sa nedá opomenúť fakt, že sú najväčším pôvodcom utrpenia zvierat.

Objavil/a si už orechové másla?
Sú skvelou a zdravou pochúťkou, dobrým zdrojom proteínov a zdravých tukov. Skvelé len tak, na lyžičku, alebo do smoothie či aj varenia. Najlepšie nakúpiť vo veľkom, výjde ťa to lacnejšie.
odpad z velkochovu dobytka
Čo vidíš, sú polia s kravami v intenzívnom chove, a to červené more sú ich výkaly a odpad… niekam to potom odtiecť musí…

Absencia dostatočnej právnej ochrany veľkochovných zvierat pred krutosťou a nedostatok záujmu zo strany štátu o túto problematiku umožňujú existenciu veľkofariem napriek zrejmému katastrofickému dopadu na klimatické podmienky. Medzerami v právnom systéme, ktoré umožňujú používanie rôznych antibiotík a látok podporujúcich rast a množenie, dochádza k premnoženiu zvierat chovaných na farmách a k neúmernému nárastu znečistenia z veľkochovov. Je teda očividné, že environmentálne organizácie a organizácie pre ochranu zvierat musia pracovať spoločne v snahe zmierniť negatívny dopad priemyselného farmárstva.

Organizácia ALDF (Animal legal defense fund) poukazuje na právne problémy, ktoré vyplývajú z existencie veľkochovov, protiústavné zákony zamerané na ľudí vnášajúcich svetlo do praktík veľkochovov a je iniciátorom petície dovolávajúcej sa zákazu používania antibiotík na zvieratách, ktoré nie sú choré a spájajú sa so vznikom rezistencie na antibiotiká, čo môže byť jednou z hlavných zdravotných komplikácii 21. storočia.

Čo teda môžeme spraviť? Je toho veľa čo je v našich silách v boji s negatívnymi klimatickými zmenami, či už je to obmedzenie používania áut, zamerania sa na alternatívne zdroje energie. Ale našou zbraňou číslo jedna je zmena nášho spôsobu stravovania. Pretože konzumáciou živočíšnych produktov a podporou veľkochovov prispieva každý z nás k naplneniu katastrofických predpovedí alarmujúcou mierou. Je to ale v každej oblasti nášho života, najmä v našom myslení a cítení, kde musí zmena prebehnúť. Ochranou zvierat ochraňujeme tiež našu planétu a naše zdravie.

(zdroj: http://www.huffingtonpost.com/stephen-wells/national-climate-assessme_b_5339274.html)