Čo by sa stalo, ak by celý svet prešiel na vegánstvo?

posted in: Vegánstvo 0

Alebo, dopad vegánstva, ak by ho adoptoval celý svet, na životné prostredie. Tento článok je výťahom z výskumu Holandských vedcov z Netherlands Environmental Assessment Agency, publikovaného v roku 2009. Jeho výsledky sú neskutočne pozitíne (z hľadiska vegánov), tak je podivuhodné, že tento … Read More

Práva zvierat a vegánstvo – vízia do budúcnosti

V tomto článku sa chcem zamyslieť nad budúcnosťou vegánstva a právach zvierat. Čo je realistické, koľko rokov bude zmena prebiehať? Do akej miery sa dá svet zmeniť? Kedy sa stane vegánstvo väčšinovým uhlom pohľadu? Je realistické očakávať, že väčšina ľudí … Read More

1 2 3