Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR včera vyhlásilo plánovanú zmenu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá výrazne zmení základy vnímania niektorých zvierat a zaobchádzania s nimi. V prvom rade zákon mení definíciu zvieraťa na vnímajúcu a cítiacu bytosť, čo prinesie lepšiu ochranu pre zvieratá či kontrolu zaobchádzania s nimi. Doteraz bolo zviera vnímané zákonom ako vec / majetok, takže toto je veľký krok vpred, ktorý vytvorí oveľa lepší základ pre ďalšie kroky na boj za lepší život zvierat.

Medzi ďalšie zmeny patrí striktnejšia kontrola množiteľov, zjednodušenie logistiky / komunikácie medzi úradmi a útulkami ohľadom opustený zvierat alebo prísnejšia kontrola zvierat vystupujúcich v cirkusoch.

[columns]
[span6]

Objavil/a si už orechové másla?
Sú skvelou a zdravou pochúťkou, dobrým zdrojom proteínov a zdravých tukov. Skvelé len tak, na lyžičku, alebo do smoothie či aj varenia. Najlepšie nakúpiť vo veľkom, výjde ťa to lacnejšie.

„Určite nechceme cirkusy diskriminovať, chceme však ochrániť najrizikovejšiu skupinu divo žijúcich zvierat pred ich zneužívaním. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy,“ spresnila ministerka Gabriela Matečná.

[/span6]
[span6 ]
nebude možné použiť vybrané druhy divo žijúcich zvierat na verejné vystupovanie, čiže také, kde by museli predvádzať človekom naučené a v prírode sa bežne nevyskytujúce správanie. To by malo zabrániť cirkusom držať exotické zvieratá za účelom zabávania ľudí, ako to môžete vidieť v rôznych cirkusoch pôsobiacich na Slovensku. Zvieratá v cirkusoch žijú v stiesnených podmienkach, nemôžu plniť svoje prirodzené potreby, nemajú dostatočný priestor a strávia väčšinu času v klietke alebo na reťazi, či prepravované z miesta na miesto.
[/span6]
[/columns]

Na to, aby vykonávali triky sa používa krutá drezúra, ktorá sa ale koná len mimo oči platiacich návštevníkov.

Zmena zákona bude podaná do medzirezortného pripomienkového konania ešte v letných mesiacoch.Cieľom je uvedenie zákona do platnosti od 1. 1. 2018.

Podrobnejšie detaily nájdete v ozname Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Je to dlho žiadaná zmena, ktorá posúva Slovensko vopred, zlepší životy mnohých zvierat a pomôže postaviť lepší základ pre ďalšie kroky smerujúce k zníženiu utrpenia zvierat.

zdroj úvodného obrázku: Peta.org