Konečne! Zviera už podľa zákona nebude vec, obmedzenie vystupovania zvierat v cirkusoch a viac

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR včera vyhlásilo plánovanú zmenu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá výrazne zmení základy vnímania niektorých zvierat a zaobchádzania s nimi. V prvom rade zákon mení definíciu zvieraťa na vnímajúcu a cítiacu bytosť, čo prinesie lepšiu ochranu pre zvieratá či kontrolu zaobchádzania s nimi. Doteraz bolo zviera vnímané zákonom ako vec / majetok, takže toto je veľký krok vpred, ktorý vytvorí oveľa lepší základ pre ďalšie kroky na boj za lepší život zvierat.

Medzi ďalšie zmeny patrí striktnejšia kontrola množiteľov, zjednodušenie logistiky / komunikácie medzi úradmi a útulkami ohľadom opustený zvierat alebo prísnejšia kontrola zvierat vystupujúcich v cirkusoch.

„Určite nechceme cirkusy diskriminovať, chceme však ochrániť najrizikovejšiu skupinu divo žijúcich zvierat pred ich zneužívaním. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy,“ spresnila ministerka Gabriela Matečná.

nebude možné použiť vybrané druhy divo žijúcich zvierat na verejné vystupovanie, čiže také, kde by museli predvádzať človekom naučené a v prírode sa bežne nevyskytujúce správanie. To by malo zabrániť cirkusom držať exotické zvieratá za účelom zabávania ľudí, ako to môžete vidieť v rôznych cirkusoch pôsobiacich na Slovensku. Zvieratá v cirkusoch žijú v stiesnených podmienkach, nemôžu plniť svoje prirodzené potreby, nemajú dostatočný priestor a strávia väčšinu času v klietke alebo na reťazi, či prepravované z miesta na miesto.

Na to, aby vykonávali triky sa používa krutá drezúra, ktorá sa ale koná len mimo oči platiacich návštevníkov.

Zmena zákona bude podaná do medzirezortného pripomienkového konania ešte v letných mesiacoch.Cieľom je uvedenie zákona do platnosti od 1. 1. 2018.

Podrobnejšie detaily nájdete v ozname Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Je to dlho žiadaná zmena, ktorá posúva Slovensko vopred, zlepší životy mnohých zvierat a pomôže postaviť lepší základ pre ďalšie kroky smerujúce k zníženiu utrpenia zvierat.

zdroj úvodného obrázku: Peta.org

Follow Lukas:

Cestovateľ, podnikavec a milovník zvierat. Zanechal som skvelú kariéru v Londýne, aby som mohol žiť život bližší mojim ozajstným hodnotám. Od 2012 cestujem po svete, propagujem vegánstvo a žijem si slobodne - po svojom, kdekoľvek. viac na www.posveteposvojom.com