<prevzaté v originálnom znení z Nerob Cirkus Facebook stránky>

Keďže žralok je z mnohých blbostí (povesti, povery, filmy…) považovaný často iba za stroj na zabíjanie, poukážeme si na niekoľko faktov o týchto úžasných zvieratách.  Nebudeme tu riešiť milióny pozabíjaných žralokov iba pre plutvy a podobne, tomu sa venujú iné stránky. Tiež nebudeme rozoberať filmy vštepujúce predsudky, ako napríklad film čeluste, kde tvorca oľutoval svoj čin a to, čo malo skončiť ako umenie v oblasti filmovej tvorby pri nevzelaní ľudí zapôsobilo ako dôvod na masové zabíjanie a nenávisť a vyjadril sa, že tak úžasné zvieratá si nezaslúžia démonizáciu a že ho mrzí, ako to verejnosť prijala. Aby sme sa držali iba témy zvierat pre zábavu, dajme si niekoľko faktov o žralokoch a sami posúďte, či ak niekto tvrdí, že žraloky zachránil z oceánu a zavrel ich do autíčka, aby na nich zarábal je záchranca. Žralok má k dispozícii zmyslové orgány, z ktorých niektoré sú v ríši zvierat celkom ojedinelé. Umožňujú žralokom vnímať mnoho vecí, ktoré si človek ťažko iba predstaví a posúvajú ho, ako mnohé zvieratá mimo chápania človekom.

Sluch

Dosah žraločieho sluchu je niekoľko tisíc metrov. Pokusy preukázali, že žraloky sluchom zachytávajú aj veľmi nízke frekvencie, ktoré človek nepočuje, a zdroje týchto nízkych frekvencií ich dokonca priťahujú.

Čuch

V poradí citlivosti žraločích zmyslových orgánov stojí čuch s dosahom niekoľko sto metrov hneď na druhom mieste za sluchom. Žraloky sú schopné ucítiť jeden diel krvi v niekoľkých miliónoch častíc vody. Okrem pachu krvi reagujú aj na pach sekrétu vydávaného vyplašenými rybami.

Postranná čiara

Postranná čiara funguje na spôsob detektoru zmeny polohy tým, že registruje najmenší záchvev vodného prúdu a teda aj vibrácie, ktoré z neho pramenia. Okrem toho má navyše rozhodujúcu úlohu v udržovaní rovnováhy. Často je porovnávaná so sonarom. Ide o kanálik prebiehajúci pod kožou takmer po celej dĺžke oboch strán trupu, ktorý je s kožným povrchom spojený pomocou ďalších menších kanálikov. Ďalšie podobné kanáliky sú tiež umiestnene na hlave, kde okružujú oči a sledujú okraj čeľustí. Vo vnútri kanálikov sú zmyslové bunky nazývané neuromasty, ktoré registrujú tlaky, ktoré sa na ne prenášajú z tekutiny (tzv. lymfy), v ktorej sa vznášajú. Takto získané informácie sú potom predávané do mozgu.

Zmyslové dutiny

Zmyslové dutiny sú rozdelené po celej dĺžke tela od hlavy až ku koreňu chvosta. Častejšie ich nachádzame u žralokov z hlbokých morí. Vznikajú vzájomným prekrytím dvoch priľahlých, od ostatných odlišných šupín. Vo vnútri každej takto vzniknutej dutinky je bradavka a jedna veľká senzitívna bunka (tzv. voľný neuromast). Toto usporiadanie je úplne totožné s bunkami, ktoré u človeka a ostatných živočíchov vytvárajú na jazyku orgány chuti. Pokusy dokázali, že sú tieto štruktúry citlivé na chemické podnety, čo podporuje domnienku, že skutočne ide o tieto orgány. Detekčná vzdialenosť zmyslových dutín je rovnako ako u postrannej čiary rádovo 100 – 200 metrov.

Zrak

Oko žraloka sa podobá oku stavovcov, ale je veľmi dobre prispôsobené morskému prostrediu. Sietnica obsahuje veľký počet tyčiniek (videnie v tme) a menší počet čípkov (ostrosť a vnímanie farieb). Zornička sa môže otvárať aj zatvárať veľmi rýchlo podľa intenzity svetla a kvôli minimálnemu osvetleniu v podmorskom prostredí má oko aj tapetum lucidum (vrstva buniek za sietnicou schopných odrážať naspäť svetlo, ktoré už raz sietnicou prestúpilo) vlastné nočným dravcom. Žraloky vidia na kratšiu vzdialenosť aj nad vodnou hladinou, najmä žralok modrý je známy vystrkovaním hlavy nad vodu. Niektoré druhy žralokov majú zvláštny druh viečka tzv. mžurku, čo je membrána, ktorá im najmä pri útoku prepadáva ako ochrana cez oko. Iné druhy žralokov mžurku nemajú, ale často skôr ako zaútočia stočia oči dozadu, aby si ich chránili.

 

Objavil/a si už orechové másla?
Sú skvelou a zdravou pochúťkou, dobrým zdrojom proteínov a zdravých tukov. Skvelé len tak, na lyžičku, alebo do smoothie či aj varenia. Najlepšie nakúpiť vo veľkom, výjde ťa to lacnejšie.
15.000 litorv, teda 15 kubíkov vody zodpovedá kocke so stranou menej ako 2,5 m. Je to ako chovať kapra v mláke.
15.000 litorv, teda 15 kubíkov vody zodpovedá kocke so stranou menej ako 2,5 m. Je to ako chovať kapra v mláke.
Lorenziniho ampule a vetvenie postrannej čiary.
Zrakový systém žraloka modrého vykazuje niektoré odchýlky od ostatných druhov. Má výborne adaptované oko pre dobré videnie cez deň a dokonalé rozlišovanie farieb, zato je menej špecializované na nočné videnie, čo zodpovedá tomu, že je denným dravcom.

Lorenziniho ampule

Lorenziniho ampule, ktoré sú umiestené pod papuľou žraloka, sú detektory teplotných a vibračných zmien a zaznamenávajú tiež zmeny slanosti, kontaktného tlaku aj celkom nepatrné zmeny elektrického poľa. Nespočetné pokusy dokázali, že aj v celkom kalnej vode dokážu žraloky lokalizovať svoju korisť, a to aj vtedy ak je napríklad nehybná alebo dokonca zahrabaná v piesku (všetky živočíchy vrátane človeka vytvárajú slabé elektromagnetické pole). Takto tiež žralok vníma akýkoľvek pohyb, ktorý tiež nie je možný bez nepatrných el. výbojov v bunkách. Tento orgán tiež veľmi pravdepodobne nahradzuje zrak, keď má žralok pri útoku zakryté oko mžurkou alebo ho pootočí dozadu. Žraloky tiež vnímajú elektrické vlnenie, ktoré ich potom doháňa k agresivite. Ak sa človek niekedy stretne so žralokom, mal by byť v pokoji a pomaly dýchať – aj keď to v danej situácii nie je celkom možné, pretože ľudský mozog vysiela vlny, ktoré žralok zachytí a začne skúmať. U menších druhov žralokov (asi okolo 1 m) výskumníci zistili, že keď obrátia žraloka bruchom k hladine, tak sa žralok dostane do svalovej strnulosti (katalepsie). Ale je zaujímavé, že žralok nezomrie, pretože musí plávať, aby sa neudusil.
zive zraloky5