Bežný názor ľudí je, že sme mäsožravci. To je ale zlá informácia. Keď si človek pozrie fakty a zamyslí sa nad nimi, tak nemá na výber, len skonštatovať, že sme bylinožravci, ktorí sa evolúciou a vlastnou lenivosťou zmenili na všežravce. Ale fakt je, že ľudské telo pri vyváženej rastlinnej strave žiadne mäso, mlieko alebo vajcia nepotrebuje.

Zober si napríklad tieto fakty:

zdroj: “The Comparative Anatomy of Eating”, by Milton R. Mills, M.D.

Žuvacie svaly

Mäsožravec: svaly na tvári su redukované na poskytnutie dostatočne širokého otvorenia tlamy

Bylinožravec: svaly na tvári sú lepšie vyvinuté

Človek: svaly na tvári su lepšie vyvinuté

Spôsob prežúvania

Mäsožravec: neprežúva, jedlo prehĺta nerozžuté, tlamou pohubuje iba zhora na dol

Bylinožravec: potrebuje jedlo prežuť, pri prežúvaní pohybuje ústami zo strany na stranu

Človek: potrebuje jedlo prežuť, pri prežúvaní pohybuje ústami zo strany na stranu

Otvorenie úst

Mäsožravec: otvorenie úst v porovnaní s veľkosťou hlavy je veľké

Bylinožravec: otvorenie úst v porovnani s veľkosťou hlavy je malé

Človek: otvorenie úst v porovnani s veľkosťou hlavy je malé

Tráviaci trakt – tenké črevo

Mäsožravec: dĺžka tenkého čreva predstavuje 3-6 násobok dĺžky zvieraťa – rozkladajúce sa mäso by dlhšie črevá mohlo zablokovať

Bylinožravec: dĺžka tenkého čreva predstavuje 10-12 násobok dĺžky zvieraťa

Človek: dĺžka tenkého čreva predstavuje 10-11 násobok dĺžky zvieraťa

Tráviaci trakt – sliny

Mäsožravec: kyslé sliny

Bylinožravec: zásadité sliny

Človek: zásadité sliny

Tráviaci trakt – žalúdočné kyseliny

Mäsožravec: kyslosť žalúdka pH 1

Bylinožravec: kyslosť žalúdka pH 4-5

Človek: kyslosť žalúdka pH 2 – 3.5

Pazúry

Mäsožravec: ostré pazúry

Bylinožravec: kopytá alebo nechty, neprispôsobené na trhanie masa

Človek: nechty

Kompletnú verziu, preloženú do češtiny nájdeš tu – “Je člověk opravdu býložravec?

Viac detailov po anglicky na tomto obrázku:

ludia su bylinozravce

A toto ti tiež pomôže pouvažovať – je to španielsky, ale obrázky hovoria za seba.

masozravect bylinozravec a clovek zuby